237
شهناز روح نواز - سوابق تحصیلی
انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:پابخش

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی

محل عکس
سوابق تحصیلی

-کارشناسی: مهندسی کشاورزی، گرایش علوم و صنایع غذایی، سال ۷۷، دانشگاه تبریز

- کارشناسی ارشد: مهندسی کشاورزی، گرایش علوم و صنایع غذایی، سال ۸۳ ، دانشگاه تبریز، کسب درجه عالی در      پایان نامه: بررسی اثر کلرید سدیم روی رشد و ارزش تغذیه ای در تولید جلبک کلرلا ولگاریس به راهنمایی دکتر محمد امین حجازی و دکتر عادل احمدی زنوز

-دانشجوی مقطع دکتری  تکنولوژی مواد غذایی: دانشگاه آزاد تبریز- سال ۹۴.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.