237
شهناز روح نواز - تحقیق و پژوهش
انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:پابخش

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی

محل عکس
تحقیق و پژوهش

۱-تولید جلبک کلرلا ولگاریس در فتوبیوراکتور برای اولین بار در ایران (پژوهشکده بیوتکنولوژی تهران)

۲-غنی سازی ماکارونی با جلبک های میکروسکوپی کلرلا ولگاریس و اسپیرولینا پلاتنسیس (شرکت فراورده هایی غذایی بن ساله)

۳-ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی عسل های استان آذربایجان شرقی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.