237
شهناز روح نواز - دروس آموزشی
انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:پابخش

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی

محل عکس
دروس آموزشی

شیمی مواد غذایی- اصول نگهداری- تکنولوژی قند- تکنولوژی روغن- تکنولوژی کنسرو

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.