237
شهناز روح نواز - سوابق شغلی
انگلیسی
دوشنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

نام و نام خانوادگی:پابخش

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی

محل عکس
سوابق شغلی

-صنعت

-اشتغال در شرکت فراورده های غذایی بن ساله ماکارون به عنوان مدیر کنترل کیفی و مدیر تحقیق و توسعه

-اشتغال در شرکت فراورده های غذایی دلتا ماهدشت به عنوان مشاور و راه اندازی کارخانه

دانشگاه

- عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

-تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان- حق التدریس

- تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سراب- حق التدریس

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.